martes, 3 de mayo de 2016

Més de 160 països signen l'Acord de París.Mas-de-160-paises-firmaran-hoy-el-Acuerdo-de-Paris_image_380.jpg


Per primera vegada en la història un tractat de Nacions Unides serà signat pel major nombre de països. Fins ara ensenyava el rècord la signatura de la Convenció de Nacions Unides sobre el Dret del Mar a Montego Bay (Jamaica ) el 1982 , a la qual van acudir 119 païssos. La ceremònia de la signatura de l'acord de París reunirà avui a casi 170 països , convocats.
Acudisen  168 de 196 paíssos.

Figueres ha afegit que tots poden ajudar a acelerar i ampliar aquest canvi .La ceremònia que es celebra hui es el primer pas perquè aquest acord vinculant comprometi a tots.La signatura de l'Acord de París es la primera de les etapes. El document és en realitat un llibre que recopila els textos originals en els seus sis idiomes oficials i que conté pàgines de signatura per a cada un dels estats. Al llarg del matí tindrà lloc una sèrie de cerimònies en les que els representants dels Estats signaran uns després d'altres

Perquè els plans previstos en l'acord comencen a ser implementats a partir del 2020 , els països han de mobilitzar des d'abans els seus recursos , inclosos els econòmics (per cobrir el fons econòmic de 100.000 milions de dòlars anuals a partir de 2020) , i invertir en polítiques baixes en carboni. En l'Acord de París es van comprometre a adoptar i executar mesures energètiques per promoure la lluita climàtica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario