miércoles, 11 de mayo de 2016

Fracas Escolar? No culpem als gens.


L'estudi és una exhibició de força de la genòmica contemporània. El rendiment educatiu es mesura per un paràmetre clàssic: el nombre d'anys d'escolarització completats per gairebé 300.000 persones (293.723, per ser exactes; la mitjana de tota la mostra és de 14,3 anys d'escolarització). Els voluntaris provenen de 15 països, però tots ells són d'ascendència europea. Els genomes de totes aquestes persones s'examinen després per 9,3 milions d'snips (single nucleotide polymorphisms, o variacions en una sola lletra de l'ADN).
http://maternidadfacil.com/wp-content/uploads/2015/09/fracaso-escolar1.jpg

El rendiment educatiu ve influït pels gens i l'entorn. Les variants genètiques que hem trobat només donen compte d'una petita fracció de les diferències entre individus en educació". Per exemple, fins i tot la variant amb major efecte de les 74 només explica nou setmanes de permanència a l'escola. Recordem que la mitjana de permanència en tota la mostra és de 14 anys.

Les bases de dades genòmiques permeten descobrir també els processos biològics implicats en cadasnip, o variant d'una sola lletra en l'ADN. I en el cas de les 74 variants d'aquest estudi, tenen tot el sentit: la proliferació de les cèl·lules mare precursores de les neurones, la migració de les neurones acabades de formar a una o altra capa del còrtex cerebral (té sis capes), la projecció dels axons als seus dianes en altres neurones, la forma en què brollen les dendrites de cada cèl·lula i la plasticitat de les sinapsis, o connexions entre neurones. És a dir, els processos bàsics de la construcció d'un cervell, i sobretot en el període prenatal.-Noticia:

No hay comentarios:

Publicar un comentario