lunes, 16 de mayo de 2016

Contaminació en Dakota del Nord por culpa del fracking

     El fracking és un procés que consisteix en trencar roques del subsòl injectant a pressió grans quantitats d’aigua a la que se li han afegit unes  substàncies especials amb l’objectiu d’alliberar el petroli i el gas natural atrapats. Hi ha el perill que aquesta aigua es filtre a altres zones i contamine terres i aqüífers, tal i com ha passat a Dakota del Nord, en Estats Units. En aquesta zona s’han excavat més de 9700 pous en els darrers 10 anys, els quals han provocat més de 3900 vessaments d’aigua de fracking contaminada.

     Aquestes aigües residuals van a parar als rius. Avner Vengosh, Nancy Lauer i Jennifer Harkness, de la Universitad Duke en Durham, Carolina del Nord, van trobar nivells de contaminants tòxics (amoni, seleni, plom, entre altres) que superaven moltes vegades el límit màxim permès per la llei en la zona occidental de Dakota.

     També van trobar que el sòl on es van realitzar els vessaments estava contaminat amb radi, element altament radioactiu que va reaccionar químicament amb partícules del terreny. Quatre anys després encara es va trobar radi en alguns llocs contaminats.

  Si ho comparem amb els vessaments de petroli, aquest s’elimina per biodegradació amb el temps, però els metalls i sals radioactives de l’aigua de fracking no es biodegraden, es queden al lloc del vessament durant molt de temps.

Noticia original

Noticies relacionades

- La toxicidad de los fluidos usados en el fracking y la de su agua residual

- El fracking puede afectar la calidad del aire y perjudicar la salud humana


Vídeo

No hay comentarios:

Publicar un comentario