martes, 10 de mayo de 2016

Extinció del jaguar

El jaguar és un felí que desperta moltes passions entre les persones per la seva bellesa i fortalesa, però malauradament això no el converteix en immune a les amenaces a si mateix i al seu medi ambient.

jaguar animalEncara que actualment no està amenaçat de manera global segons la IUCN, encara que sí que està pròxim a la vulnerabilitat, si concretem una mica més veiem que en cadascun dels seus països de manera individualitzada sí que té molts problemes, i en alguns d'ells fins i tot està en perill d'extinció, o ja ha desaparegut.

Segons la informació de la UICN, s'estima que la població de jaguar presenta menys de 50.000 exemplars adults, amb tendència a la baixa a causa de la persecució i la degradació del seu hàbitat i preses, i podria classificar-se com a vulnerable si aquesta tendència persisteix, o si s'obté més informació disponible sobre l'espècie que ho verifiqui.


Noticia originalL:

Noticia relacionada:

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=fFtNLCR1PFE

Video 2:

No hay comentarios:

Publicar un comentario