lunes, 9 de mayo de 2016

La víbora que es disfraça d’aranya per enganyar a les seues preses

Per a molts la víbora cola de aranya és un animal molt temut, degut a que és una mezcla dels animals als quals les persones tenim mes fòbia: la serp i l’aranya. Aquest animal és com una serp normal sols que la punta de la seua cua és com un aranya e inclus fa els mateixos moviments, per lo tant la utilitza per atraure a les seues preses i casarles.

Ademes els moviments generats per la cua de la serp són per a defendres o per a intentar que la presa es fije per tal d’atraparla, en alguns casos també la cua te un color llamatiu pero el que no s’expliquen es per que aquesta te aquesta forma.

Un treball publicat en la revista Amphibia-Reptila demostra tras dos anys de investigació com funciona la cua d’aquesta serp, en la qual la serp al menejar la cua te la apariencia de una aranya en moviment. Entonces una vegada que els pardals s’acosten a la cua “disfraçada”, la víbora reacciona i atrapa al pardar, però han comprobat que no tots els pardals cauen baix el reclam de la serp.

La especie viu en arees escarpades on el que fa es amagarse en els forats de les roques per tal de camuflarse amb el seu color de la pell i traure el esquer de la seua cua. Al igual que aquesta serp utilitza la seua cua com a esquer tame ho fan altres rèptils, com el  fardtxo o el tiburó alfombra teselado que utilitzen la seua cua com a esquer per a caçar.

Noticia original:

Noticies relacionades:
Noticia relacionada 1
Noticia relacionada 2

Vídeo:

No hay comentarios:

Publicar un comentario