lunes, 31 de enero de 2011

Test de sang, futur sustitut de l'amniocentesi

L'amniocentesi podria tindre els dies contats.

Un estudi publicat a 'British Medical Journal' ha comprovat que una
prova tan senzilla com un anàlisi de sang de la mare té una sensibilitat de més del 98% per detectar el síndrome de Down en el futur xiquet.
L'amniocentesi, que és un procediment invasiu que requereix una punció per extraure el líquid amniòtic de l'interior del sac que envolta el fetus, pot provocar un avortament en una de cada 100 dones i, per tant, es reserva només per als embarassos de risc.
Per seleccionar, s'analitzen dos hormones en la sang de la mare (la gonadotropina i la proteïna A plasmàtica), es fa una ecografia per a observar la morfologia del fetus, es recollixen dades sobre el pes de la dona, la raça, l'edat, si és o no fumadora, etc.
Amb una prova de sang de la mare s'analitza l'ADN i es comprova si el cromosoma 21 presenta tres còpies (trisomia) en lloc de dos.
Comparant els resultats de l'amniocentesi i de l'anàlisi sanguini, van observar que aquesta prova no invasiva era altament eficaç, en més del 98% dels casos.
Aquesta prova té dos inconvenients: és molt costosa i només detecta síndrome de Down. Encara que la meitat de les patologies prenatals corresponen a síndrome de Down, encara queda un 50% d'altres alteracions genètiques que no podria descartar, al contrari que l'amniocentesi, que sí que pot.Notícia original.

Enllaços relacionats:

La amniocentesis conlleva menores riesgos de lo que se creía
La decisión de pedir una amniocentesis está más influida por la edad que por el riesgo

No hay comentarios:

Publicar un comentario