domingo, 30 de enero de 2011

Pronòstics Més Precisos de la Intensitat del Vent Per a un Millor Funcionament dels Generadors Eòlics.


Mitjançant l'estratègia d'adaptar per a un nou ús una tecnologia ja descoberta , certs equipaments meteorològics usats típicament per controlar les tempestes podrien ajudar al personal de control de les xarxes de subministrament elèctric a saber quan esperar vents que facen girar prou les turbines dels generadors eòlics, així com ajudar a evitar les variacions brusques de tensió que les aspes en rotació introdueixen a la xarxa de distribució d'energia elèctrica davant ràfegues inesperades de vent.


Larry Berg i Rob Newsom, investigadors del Laboratori Nacional nord-americà del Pacífic Nord-oest , estan usant els citats equipaments meteorològics per mesurar els vents fins a poc més de 100 metres cap amunt, l'altura mitjana en la qual operen els motors de les turbines, per tenir un millor coneixement de com es comporten allí.
La velocitat dels vents se sol monitoritzar a altures molt menors, de tan sols 10 metres, a les xarxes d'estacions meteorològiques. Les companyies que treballen amb energia eòlica sí ho mesuren a majors altures, però no acostumen a compartir aquesta informació amb ningú. Els resultats que obtingui amb les seves investigacions sobre el tema sí estaran disponibles en Internet per a tots.

Les dades recol•lectades durant aquest estudi s'usaran per avaluar l'eficàcia predictiva de diversos models atmosfèrics digitals prop de parcs eòlics en funcionament. Aquests models digita
ls s'usen de forma rutinària per proporcionar pronòstics meteorològics de les hores en què hi haurà condicions favorables del vent, amb hores i fins i tot dies d'anticipació. Aquesta informació pot ajudar a les centrals eòliques a operar més eficaçment i permetre'ls integrar bé a la xarxa elèctrica l'energia que produeixen.
Se sap que aquests models tenen errors relativament grans a l'hora de preveure la severitat dels vents forts i quan es deixaran
sentir, incloent les ratxes durant tempestes. Això és important perquè fins i tot errors relativament petits en les prediccions de la velocitat del vent poden portar a grans errors en la generació prevista d'electricitat als parcs eòlics.

Quan això ocorre, el personal que controla la xarxa ha d'acomodar la potència d'entrada, sovint desviant o apagant altres fonts d'energia. A certes regions, això pot significar el desviament de les aigües del riu pels canals d'evacuació en lloc d'enviar l'aigua a través de les turbines generadores de les centrals hidroelèctriques. De vegades la informació que convé fer tals desvia
ments arriba només uns pocs instants abans de quan han de posar-se en pràctica. Això sol ocór
rer quan la xarxa se satura per culpa d'un vendaval inesperat. Per contra, quan el vent deixa de bufar d'improvís, la xarxa pot experimentar una necessitat urgent d'energia.
Si s'aconseguís predir amb suficient antelació i fiabilitat tals ràfegues de vent, el personal de control de les xarxes de subministrament elèctric podria preparar plans més adequats per endavant.

Noticies relacionades


Video

No hay comentarios:

Publicar un comentario