lunes, 9 de mayo de 2011

Vicis perillosos

Consumir cafè, realitzar exercici físic intens, mocar-se, mantindre relacions sexuals, fer força a l’anar al bany, prendre refrescos de cola, tenir sobresalts i enfadar-se poden provocar un aneurisma cerebral.
Totes aquestes accions augmenten la pressió sanguínia i faciliten la inflamació d’algun vas sanguini, provocant el seu trencament. S’ha observat que el més perjudicial és prendre cafè (multiplica per dos les probabilitats de patir aquesta malaltia). Seguidament vindrien el realitzar exercici físic intens, mocar-se i mantenir relacions sexuals.
Encara que moltes vegades els aneurismes no es detecten, s’estan desenvolupant noves tècniques com la neuroimatge, que permetran saber si s’ha patit la malaltia.
Fins abans d’aquest estudia, els únics factors de risc que es coneixien era ser dona i patir hipertensió. Els metges intenten conscienciar els pacients de que s’han d’evitar els comportaments que poden provocar aquest trencament, encara que algun d’aquestos siguen inevitables. Així i tot, aquestes hemorràgies provoquen la mort a la tercera part de la gent que les sofreix, i deixen a una menuda part en situació de dependència.- Altres links interesants


- Video

No hay comentarios:

Publicar un comentario