domingo, 8 de mayo de 2011

La falta de son apaga les neurones

Estar molt de temps despert fa que el nostre pensament tinga un baix rendiment i que el nostre judici no tinga el nivell adequat de atenció . Quant algú perd hores de son, hi ha parts al cervell que també es queden dormides .
Investigadors de Estats Units mitjan experiments en rates han vist com en xicotets períodes de temps , algunes neurones s’apaguen i provoquen falta de concentració , baix rendiment i una pèrdua important del judici, però a mes , no sabem quines conseqüències de eixos processos poden arribar a afectar a les nostres neurones. Esta provat també, que les neurones encara que el individu estiga despert s’apaguen igualment i van apagant-se a mesura que s’allarga el temps de estar despert forçadament , també el rendiment cognitiu es deteriora , per tant empitjora a mesura que es prolonga el període de falta de son .


Noticies relacionades:Videos:


No hay comentarios:

Publicar un comentario