sábado, 28 de mayo de 2011

Descobreixen el mecanisme de control temporal del creixement de les plantes


Investigadors de l'Institut de la Universitat Politècnica de València i el CSIC, han descobert el mecanisme que regula el creixement de les plantes segons l'hora del dia.

La vida dels animals i de les plantes segueix un patró temporal diari adaptat als cicles normals de llum i foscor que imposa la rotació de la Terra. Les plantes no creixen de manera contínua al llarg de tot el dia, sinó que concentren el creixement preferentment al final de la nit i el principi del dia, per després dedicar la resta del temps a realitzar fotosíntesi i redistribuir els recursos energètics generats.
A més el patró rítmic de creixement diari depèn del funcionament d'un rellotge intern que posseeixen totes les cèl lules vegetals, i se sap també des de fa temps que unes hormones, les giberelines, són indispensables perquè les cèl lules vegetals s'expandeixin. No obstant això, no se sabia fins ara com s'acoblen el rellotge i les giberelines per generar un patró robust de creixement ".

Un dels resultats més cridaners que descriu la recerca és que una planta mutant en la qual la ruta de senyalització de giberelines està activa de forma permanent perd el control rítmic del creixement: creix de forma contínua durant tot el dia, i la mida final de les plantes és també més gran. Això indica un possible punt de control sobre el qual incidir per tal de modificar el patró temporal de creixement de les plantes, tenint en compte que la capacitat de percebre les giberelines varia al llarg del día.Así molts dels gens que s'activen en resposta a les agressions externes presenten una variació diària, i es creu que aquest ritme està determinat per les giberelinas.

videonoticia original


noticia relaciona 1

noticia relacionada 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario