viernes, 20 de mayo de 2011

Un pas més cap al disseny de noves teràpies amb cèl lules mare embrionàriesAls Estats Units, han descobert un mètode per predir el potencial destí de les cèl.lules mare embrionàries, aquelles cèl lules immadures que acaben per convertir-se en els diferents tipus de teixits que formen el organisme.Coneixer el procés pel qual un embrió en desenvolupament comença a distribuir les diferents funcions a diferents tipus de cèl lules és una qüestió clau per a la biologia del desenvolupament i la medicina regenerativa.Abans, els investigadors conreaven cèl lules mare i esperaven a veure en quins tipus de teixits es diferenciaven. Ara, l'objectiu és utilitzar aquest sistema de marques o epigenètica, fora de l'ADN de la cèl lula i dels gens, per predir la seva eventual destinació. Així els investigadors poden fer cèl lules mare embrionàries per a cèlu-les beta del fetge o el pàncrees per utilitzar-les en investigació i teràpies. Per aconseguir-ho, van imitar els passos del desenvolupament embrionari per arribar d'una cèl.lula mare embrionària fins a una cèl lula madura, però no tenien manera de saber si estaven després de la pista correcta. Esperen que els resultats d'aquest estudi puguin aplicar-se en la valoració de l'estat epigenètic de les cèl.lules mare intermedi.video

noticia originalnoticia relacionada 1noticia relacionada 2noticia relacionda 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario