domingo, 29 de mayo de 2011

Dos especies d'esponges marines produeixen substàncies contaminants


Gràcies a l’ utilització de tècniques per a determinar el contingut de carboni 14 a nivell molecular s’han descobert unes especies de esponges marines que produeixen metabòlits idèntics a certs contaminants químics com son els difenilèters polibromats. Per a determinar-ho cal tenir en compte el seu possible origen natural, per això, hi tenien dues possibilitats, bé contingut en carboni nul ja que la majoria de compostos químics deriven de combustibles fòssils emmagatzemats a l’interior de la terra fa milions d’anys, o bé, contenir una certa quantitat de 14C si un compost ha sigut sintetitzat per un organisme ja que es produeix constantment en l’atmosfera.
En quant a l’ investigació de les esponges, s’han extret metabòlits d’aquestes i s’ha comprovat que presentaven una estructura molecular idèntica als metabòlits produïts en presencia de contaminants químics, a més, es creu que utilitzen aquests compostos per a defendre’s de les adversitats.Enllaç relacionat:

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario