domingo, 29 de mayo de 2011

Costs ocults de la contaminació tòxica de l'aigua


Greenpeace ha editat un informe sobre les conseqüències ocultes de la contaminació industrial de l’aigua de diferents parts del planeta i sobre les conseqüències que pot causar sobre les persones, el medi ambient i l’economia. L’organització ecologista pretén cridar l’atenció sobre els polítics i les empreses amb la finalitat de protegir els rius i no es produïsquen els errors del passat.
A Espanya s’ha centrat aquest estudi en el cas de la neteja de la contaminació per la empresa Ercos sobre embassament de Flix a Tarragona cap al riu Ebre. L'empresa sols es farà càrrec del 5% dels gastos de la descontaminació i la resta será pagada amb diners públics tant dels Espanyols com de la resta dels habitants de l’Unió Europea.
Greenpeace aporta una nova forma d’estudiar la localització dels rius en els que denomina al Sur Global i els que es troben al Nord Global que han sigut víctimes d’una contaminació durant un període de temps major i destaca el exemple del riu Hudson en EEUU on la descontaminació va estar pagada per l’empresa General Electrics.
Greenpeace considera prendre mesures per al la protecció de les persones i de la vida la qual depèn del curs d’aquesta aigua. Molts dels rius que s’inclouen en l’estudi abasteixen d’aigua potable i de reg tant a zones rurals com a grans urbanitzacions. A sovint son invisibles per a l’ull humà les substàncies persistents, bioacumulatives i tòxiques que acaben sent extremadament perilloses per a la salut humana.
Greenpeace exigeix a empreses i governs que es comprometen per a un futur lliure de tòxics amb l’adopció de mesures urgents basades en la precaució i la transparència per a eliminar totalment el us i l’emissió de totes les substàncies perilloses.Enllaços relacionats:

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario