jueves, 5 de mayo de 2011

Associen exposició al sol i mononucleosis amb risc de tindre esclerosi

A Anglaterra durant set anys es va fer una investigació que relacionava una baixa exposició solar i la “malaltia del petó” o mononucleosis amb l'augment de risc de desenvolupar una esclerosi múltiple, la malaltia que ningú sap què la causa. En aquesta investigació es va demostrar que a les zones amb poca llum solar i amb altes taxes de mononucleosis també hi ha un nombre elevat de persones amb esclerosi múltiple.
Alguns investigadors creuen que l'exposició a poca llum solar redueix la vitamina D en el cos humà, i això fa que el cos alteri la resposta immunològica al virus de la mononucleosis. Tot això fa que el sistema immune atac per error la coberta protectora de les fibres nervioses del cervell i la columna el que provoca l'esclerosi múltiple.
L'esclerosi múltiple és més comuna a les zones més allunyades de l'Equador. L'estudi va ser realitzat per George C. Ebers, de l'Oxford University en el Regne Unit. Per a això van necessitar analitzar dades hospitalàries per esclerosi múltiple i mononucleosis infecciosa durant últims 10 anys. També van analitzar la intensitat de la llum UV en diferents regions del país. Les diferències de la intensitat UV explicava el 61% de les diferències geogràfiques en la freqüència de l'esclerosi múltiple en la població. La intensitat UV i les taxes de mononucleosis expliquen el 72% de les variacions del país. Cosa que no pot ser una simple coincidència.

Notícia original

Noticies relacionades

Esclerosi múltiple
Malalties transferides per petons
La llum solar protegix de esclerosi múltiple

Videos relacionats
Mononucleosi
Esclerosi múltiple

No hay comentarios:

Publicar un comentario