miércoles, 18 de febrero de 2015


Una nova tècnica repara amb cèl·lules mare humanes cervells de rates danyats.

Una nova tècnica, desenvolupada per investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) de Nova York, permet injectar i programar cèl·lules mare humanes capaces de reparar aquest dany cerebral causat per la radioteràpia.

A les persones amb càncer cerebral, la radioteràpia els pot salvar la vida; però, també pot causar danys al cervell, de vegades irreversibles, sobretot, en els pacients més joves, informa Sinc.

La raó és que, en alguns casos, aquest tractament mitjançant radiació controlada destrueix unes cèl·lules anomenades oligodendròcits, responsables de mantenir l'embolcall de mielina de les neurones.

Aquesta capa aïllant envolta les cues neuronals -els axones- i permet que els impulsos nerviosos viatgen llargues distàncies. Amb la coberta de mielina espatllada, l'impuls nerviós es frena o s'atura en meitat dels axons i els trastorns del sistema nerviós poden ser greus.

En l'estudi, publicat a la revista Cell Stem Cell, les rates en les que es van dur a terme els experiments van ser tractades amb les cèl·lules mare i, després de les proves, van recuperar les funcions cognitives perdudes.

Image

Font d´informació

Video


No hay comentarios:

Publicar un comentario