domingo, 1 de febrero de 2015

IDENTIFIQUEN AL CERVELL “L’INTERRUPTOR” DE LA SET.

Durant anys els científics han estat buscant les neurones que controlen la sensació de set i finalment ho han aconseguit una investigadors de la Universitat de Columbia a EEUU.


Ja es sabia que la set es regulava per certes neurones situades en l’òrgan subfornical de l’hipotàlem, però no ho van poder determinar amb exactitud. En aquestes circumstàncies aquests científics proposaren l’existència de dos tipus de neurones que controlen la set, unes activant-la (CAMKII) i altres suprimint-la (VGAT). Així per comprovar la seva hipòtesi utilitzaren la optogenètica, que permet controlar grups determinats de neurones, que els revelà que estaven en lo cert, ja que en activar les CAMKII en ratolins aquests començaven a buscar aigua i en activar les VGAT deixaven de beure. També comprovaren que sols induïen a beure aigua i que encara que els ratolins estiguessin deshidratats, en activar les VGAT aquests paraven immediatament de beure.


Aquesta imatge d'un cervell de ratolí mostra els dos tipus de neurones, les CaMkII (en vermell) que activen la set, i les VGAT (en verd), que la inhibeixen.
Aquests descobriments indiquen que l’òrgan subfornical s’especialitza en regular la set. Açò podria ajudar a buscar noves teràpies per tal de curar la deshidratació i la set excessiva.


VÍDEO:


No hay comentarios:

Publicar un comentario