martes, 17 de febrero de 2015

Alumnes desmotivats, o depressió? 
Segons un estudi de la Universitat de Murcia, fins un 65% de professors  espanyols poden patir el síndrome de burnout que consisteix quan a causa de la feina una persona  pateix fatiga mental i física, que no s'alleuja ni tan sols dormint com un tronc. 
Es un dels problemes que més han causat l’impacte  de la crisi , fins fa uns anys, sols un 4  % volien abandonar el seu treball, a temps d’ara arriba fins un 10 % .
Un dels majors riscos que pateix el professorat és la depressió. Un estudi realitzat a Estats Units demostra que  els símptomes de depressió dels professors es veuen reflectits en els alumnes. Aquest estudi s’ha realitzat en diversos llocs i amb moltes persones i s’ha donat a conèixer que els xiquets que més acusaven en la depressió del professorat eren aquells als que no se’ls donaven bé les matemàtiques. 

Aquest estudi demostra que la depressió no sols recau en aquell que la pateix sinó també en les persones relacionades amb qui la pateix. Per tant...acabem pagant nosaltres els sentiments del professorat?

No hay comentarios:

Publicar un comentario