miércoles, 18 de febrero de 2015

Què passaria si els continents no s'hagueren separat


Què passaria si els continents no s'hagueren separat


Fa 200 milions d'anys , totes les terres emergides del món estaven unides en un sol bloc continental , que avui anomenem Pangea . Des de llavors , diverses masses han anat separant a causa dels moviments de les plaques tectòniques presents en l'escorça terrestre fins a formar els continents actuals .

Si no hagués estat així , les condicions del planeta i els seus habitants serien molt diferents . Aquesta única gegantina massa continental en rotació estaria situada a la zona de l'equador, pel que les temperatures serien altes tot l'any
¿Qué pasaría si los continentes no se hubieran separado?
, i els mamífers no haurien evolucionat de forma tan dominant .

Hi hauria fortes tempestes , vents huracanats i onades de més de 30 metres d'altura. La vegetació i la majoria de la fauna es concentrarien al litoral , mentre que a l'àrid interior, on la variació tèrmica oscil·laria entre 60 ° C de dia i -30 ° C de nit , predominarien insectes , rèptils i amfibis , animals poiquiloterms capaços de regular la seva temperatura corporal .

En l'oceà , a mesura que l'aigua s'allunyés de la costa baixaria la temperatura , de manera que els icebergs serien molt abundants en el pol , el que augmentaria la salinitat i dificultaria el desenvolupament de la vida . Hi hauria menys diversitat
biològica , ja que l'aïllament va accelerar l'evolució en llocs com Madagascar o les illes Galapagos on moltes especies son esclusives.

ENLLAÇOS:


No hay comentarios:

Publicar un comentario