domingo, 1 de febrero de 2015

 Un anticonceptiu hormonal augmenta el risc de VIH

L'ús d'un anticonceptiu hormonal injectable molt utilitzat en l'Àfrica subsahariana incrementa "moderadament" el risc de contreure la infecció per  VIH. L'anticonceptiu es denomina acetat de medroxiprogesterona de dipòsit més conegut com DMPA. Aquest anticonceptiu l’utilitzen al voltant de 41 milions de dones en tot el món, la majoria en els països africans. Per a saber si aquest mètode implicava un increment del risc van analitzar 12 estudis observacionals ja publicats, en un metanàlisis  que, en total, va comptar amb la participació de 39.560 dones

El resultat va ser que, l’increment del risc de contagi del virus VIH per a dones usant DMPA en comparació d'aquelles que no utilitzen cap anticonceptiu o utilitzen altres mètodes anticonceptius, es va xifrar en un 40%, per tant ho van considerar un progrés moderat de contagi.

 No obstant això, s'ha de tindre en compte que el major risc és, sobretot, per a dones amb més possibilitats d'adquirir el virus per altres motius. Per tant van afegir que "L'augment moderat de risc observat en el nostre treball no és suficient per justificar una retirada completa del DMPA en dones en general"

Noticia principal

Noticia relacionada 1

Noticia relacionada 2

vídeo 

No hay comentarios:

Publicar un comentario