viernes, 30 de noviembre de 2012

Unes bacteries ajuden a netejar un vessament de petroli


Unes bacteries presents de forma natural en el Golf de Mèxic van fer un gran treball ajudant a netejar el vessament de petroli de la plataforma petroliera el 2010. Els microbis d'aquesta classe poden convertir metalls solubles en sòlids perquè no es filtren i no puguin arribar fins corrents d'aigua o aqüífers.
Els microbis procedien de mostres d'aigua subterrània recollides en aquest terreny on havien indústries que treballaven amb urani.
La pluja va transportar els metalls dissolts fins les masses d'aigua subterrània i finalment fins al riu. Alguns microbis respiren els metalls d'una manera comparable a com nosaltres respirem l'oxigen, i en fer-ho alteren químicament aquests metalls de manera que es tornen insolubles i romanen en els sediments.
  El que se sap sobre aquests microorganismes és molt poc, però una investigació podria canviar aquesta situació.

Noticia original

Noticies relacionades

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario