sábado, 17 de noviembre de 2012

Els homes tenen més tendència a la psicopatia


El psicòpata te un cervell anòmal. Diversos estudis realitzats per la Universitat de Pennsylvannia han mostrar que els cervells dels psicòpates tenen  l'àrea prefrontal menys voluminosa. També sembla que s'activen menys altres zones cerebrals relacionades amb el processament de les emocions. Totes aquestes alteracions cerebrals és relacionen amb els  impulsos descontrolats, un mal aprenentatge de l'experiència i l'elevada agressivitat dels psicòpates. Els nivells de testosterona també estan elevats al psicòpata ja que s'ha relacionat consistentment amb una major freqüència de comportaments agressius.

Els investigadors coincideixen que el diagnòstic és més frequent a 'ells' ja que homes i dones semblem utilitzar tàctiques diverses. Mentre els homes utilitzen l'agressió directa, les dones tendeixen a preferir estratègies com l'engany o els rumors perjudicials per fertilli-ho  indirectament. Encara que ens agradi poc admetre açò, sembla que tots tenim un equipament biològic preparat per respondre de manera agressiva. El que explica que no utilitzem la violència per resoldre aquests conflictes  és a l'àrea prefrontal del cervell, que actua com un mecanisme modulador de l'agressivitat. Estimular adequadament la nostra escorça prefrontal pot ajudar-nos a entendre altres punts de vista i inhibir els nostres impulsos per comportar-se adequadament en societat.

Notícia original

Noticies relacionades:

No hay comentarios:

Publicar un comentario