domingo, 25 de noviembre de 2012

La meitat de la gent gran no s'alimenta de manera adequada.Al voltant de la meitat de la gent gran no ingereix la quantitat necessària de, almenys, tres nutrients essencials. Aquest tipus de situació es reflecteix especialment en pacients que presenten alguna malaltia i que requereixen d'hospitalització.

 Un de cada tres pacients majors hospitalitzats a Espanya presenta malnutrició. La Societat de Medicina Geriàtrica de la Unió Europea (EUGMS), organitza el curs Total Nutrition Therapy (TNT).

Aquest programa educatiu és el segon d'aquestes característiques que s'organitza a Espanya. "La formació que reben els professionals sanitaris sobre nutrició és escassa i aquest curs contribuirà a detectar els casos de malnutrició i manejar adequadament.

Un pacient amb malnutrició presenta més dificultats de recuperació i, per tant, passarà més temps fins que rebi l'alta, a més de presentar major risc de patir noves malalties.- Suplements nutricionals per reduir el risc de mortalitat:

 Estudis realitzats demostren que els suplements nutricionals redueixen el risc de mortalitat en pacients desnodrits d'edat avançada en un 20%.

- Conseqüències de la malnutrició en gent gran:

La gent gran tendeixen a perdre la gana, poden tenir dificultats per preparar aliments i presenten més problemes per digerir o absorbir els nutrients.

- Noticia original

- Noticies relacionades

  - Alimentacó adequada

  - Malnutrició

- Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario