martes, 6 de mayo de 2014

Més que una dieta mediterrània!

L’estudi PREDIMED, que va possar fi al poder protecor que hi hava sobre la dieta mediterrània, va obtindre com a resultats que l’aliment que contenia oliva d’oliva o fruits secs disminuia, en una plobració amb risc, l’incidencia d’infarts i ictus. Així com,  estudis secundaris han descubert altres avantatges, com l’efecte beneficios per al cervell entre altres.

Aquesta setmana una revista, exposa uns analisis que demostra que si que ajuda a mantindre allunyada la fibrilació auricular, si el nostre dia a dia alimentari es basa en la dieta mediterrània acompanyada d’oli d’oliva extra.
Vist els resultats dels analisis, un equip d’investigadors, van analitzar l’efecte de l’aliment en la prevenció del problema cardíac. Es basaren de la mostra del PREDIMED i estudiaren l’aparició del problema cardíac en un grup de persones, de les quals , cinc anys després, van desarrotllar el transtorn.
Al analitzar els resultats obtinguts, comprovaren que els participant que feien una dieta mediterrania amb oli d’oliva verge extra, l’incidencia era mes baixa que el qui ho feien amb fruts secs o baixa en grases.

Un dels investigadors aporta que "estos beneficis associats únicament al grup suplementat amb oli poden deure's al efecte antiinflamatori i antioxidant de l'oli d'oliva verge extra en el context d'una dieta mediterrània". Subratlla també, que les dades obtingudes sugereixen la dieta mediterrània suplementada ambo li d’oliva verge extra com una estratègia a tindre en compte en la prevenció de la fibrilació auricular.

Noticia original:
http://www.elmundo.es/salud/2014/05/06/5368d499ca4741200f8b4574.html

Noticies relacionades:
-http://www.elmundo.es/salud/2014/04/19/534e530022601d1b728b4570.html?cid=MNOT23801&s_kw=los_casos_de_diabetes_se_han_duplicado_en_las_ultimos_20_anos
-http://www.elmundo.es/salud/2014/04/07/53425b66ca47417d508b456c.html?cid=MNOT23801&s_kw=los_ninos_obesos_gastaran_13000_euros_mas_en_su_salud_a_lo_largo_de_su_vida

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario