miércoles, 7 de mayo de 2014

La proteïna RBP4 produïda en el teixit adipós, es l’origen de la inflamació que ocasiona la diabetis.

Científics de Harvard University (Estats Units) van descriure el paper d’una proteïna secretada per el teixit adipós i per el fetge, la proteïna RBP4.

Aquesta proteïna es trobada en concentracions més elevades en obesos i en diabètics, i inflama el teixit adipós. La RBP4 serà bona per a l’elaboració de nous medicaments.
Abans es pensava, que l’ única funció d’aquesta proteïna en l’organisme era transportar vitamina A, però estudis més recents en essers humans han demostrat que existeix una correlació entre la resistència a la insulina, la inflamació sistèmica i les elevades concentracions de RBP4. Una investigació, a l’any 2005, realitzada amb ratolins, va demostrar que la proteïna RBP4 augmentava a mesura que els animals es tornaven més resistents a la insulina. Per a dur endavant aquesta investigació, els científics es va valdre d’un model de ratolins transgènics capaços d’expressar la proteïna RBP4 en les cèl•lules musculars. I així es van adonar que els ratolins presentaven el mateix nivell d’elevació de RBP4 en la concentració sanguínia que s’observa en humans obesos o diabètics.
Mitjançant una tècnica anomenada citometria de flux, els investigadors van analitzar els leucòcits presents en els teixits inflamats. La causa de l’elevació de la RBP4  pot estar en la expansió del teixit adipós visceral o en el estrès metabòlic provocat per l’acumulació de grassa en el fetge.

Hi ha una empresa que investiga inmunobiològics potencialment capaços de disminuir la concentració de RBP4 en la circulació, i açò ajudaria a disminuir la inflamació en el teixit adipós i milloraria la resistència a la insulina.

Notícia original
Notícies relacionades:
-Proteïna demostra la grassa corporal.
-Obesitat i diabetis.

Vídeo:

No hay comentarios:

Publicar un comentario