martes, 13 de mayo de 2014

Dos noves lletres a l'alfabet genètic.

L'ADN, juntament amb l'ARN, és una de les biomolècules portadores d'informació en els organismes vius, i aquesta informació s'emmagatzema en l'aparellament de les quatre bases d'ADN, citosina (C) amb guanina (G), i adenina (A ) amb timina (T).
Un equip d'investigació de l'Institut d' Ivestigació Scripps a creat dos noves bases que no es produeixen a la naturalesa, i s'ha demostrat que poden ser replicades en la bacteria E. coli. Han denominat a aquestes bases X e Y, per a poder optimitzarles han sintetitzat més de 300 anàlogs de nucleòtids hasta obtindre dos que foren eficients al emparellarse.
Aquesta tasca es complicada ja que es dificil obtindre bases no naturals en la cèl.lula i a més que la maquinaria de la replicació les acceptara i que la precisió d'aquestes es mantinguera quan l'ADN fora copiat.
Estos organismes poden utilitzarse per a explorar l'orige i l'evolució de l'ADN (el perquè de les bases existents), per poder modificar l'ADN funcional i les molècules d'ARN, a més d'altres aplicacions com nous medicaments i nous tipus de nanotecnología.
Ara, volen recuperar amb èxit aquesta ampliació de la informació en l'ADN de la cèl.lula viva, demostrant que aquest ADN amb bases no naturals pot ser transcrit al ARN, quan es demostre es podrà utilitzar per controlar la síntesi de proteines.


Noticia original

Noticies relacionades:
- http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/11/actualidad/1399835682_379782.html
- http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-monitorizar-niveles-arn-nueva-herramienta-rastrear-enfermedades-20140507103724.html

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario