domingo, 25 de mayo de 2014

L'elecció de les plantes en els sembrats ajuda a reduir l'efecte hivernacle.

Investigadors de l'Universitat Politècnica de Madrid i de la Universitat de Wageningen han demostrat que elegir unes plantes o unes altres als cultius pot reduir les emissions d'òxid nitrós. S'han observat reduccions de fins un 44%.
Els sols agricoles son els principals responsables de les emissions de N2O (potent gas de l'efecte hivernacle). Aquest gas es provocat perquè el N2O s'adiciona a la terra mitjançant fertilitzants i abonos, on nombrosos procesos microbiològics s'encarreguen de transormar-lo en aquest perillós gas.
Aquest fertilitzans s'apliquen per les plantes. Aquestos canvien l'estructura del sol quan es desenvolupen les seues arrels (afectant a l'humetat i la difusió de gasos dintre del sol). Però s'ha descobert que si es sembren dos especies herbàcies i no una, al tindre les arrels molt diferents, consumeixen el nitrògen del sol de manera eficient i per tant, redueixen la font del N2O.

Noticia original

Noticies relacionades:
- http://www.efeverde.com/blog/noticias/eurodiputados-apoyan-reduccion-del-40-de-gases-efecto-invernadero-para-2030/
- http://www.20minutos.es/noticia/2111730/0/gases-efecto-invernadero/duplicados-ultima-decada/informe-onu/

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario