domingo, 9 de noviembre de 2014

Estómacs de laboratori a partir de cèl•lules mare


Els avanços en teràpia cel•lular estan aconseguint el desenvolupament d'òrgans de laboratori que permet conèixer millor la base fisiològica del cos humà.
 L'últim assoliment en aquest camp és l'aconseguit per investigadors nord-americans que han pogut desenvolupar a partir de cèl•lules pluripotents i cèl•lules mare mini estómacs humans.

Les cèl•lules pluripotents van ser manipulades per expressar o inhibir en determinats moments certs gens relacionats amb el desenvolupament embrionari. Després de l'exposició a un mitjà amb àcid retinòic durant 24 hores es va observar la formació d'esferes d'estómacs.

Per promoure el creixement tridimensional i la morfogènesi, es van transferir aquestes esferes en una matriu semisòlid i van tornar a exposar-les en àcid retinòic altres 72 hores. Es va poder observar la formació de l'antre gàstric, la part més distal de l'estómac. Diverses setmanes després, entre tres i quatre, les esferes (menors de 100 micromilímetres de diàmetre) van ser expandits a organoides (amb un diàmetre entre dos i quatre mil•límetres) amb un complex epiteli columnar. A més, una anàlisi realitzada en el dia 34 va demostrar que aquests mini estómacs tenien una estructura molt similar a la dels estómacs de fetus humans.

És la primera vegada que s'han generat organoides d'estómacs humans a partir de cèl•lules pluripotentes. Aquest treball ha ajudat a identificar com es forma l'estómac humà durant el desenvolupament embrionari. Específicament han identificat diversos processos clau que dirigeixen indiferenciades cèl•lules mare a formar el teixit tridimensional de l'estómac

D'altra banda, els investigadors van donar un pas més en aquest treball ja que van infectar aquests mini òrgans amb el bacteri “Helicobacter pylori”.
Volien demostrar que els organoides estomacals humans poden utilitzar-se per estudiar com actua aquest bacteri generant les primeres etapes de la malaltia gàstrica. Aproximadament, la meitat de la població mundial està infectada amb la h. pylori, que causa les úlceres pèptiques i càncer d'estómac quan s'injecta el bacteri en el*organoide, l'H. pylori es comporta com si estigués en un estómac normal. Aquest bacteri s'uneix a la mucosa de l'estómac, infecta les cèl•lules i causa les primeres etapes de la malaltia gàstrica.

Mitjançant aquest tipus de recerques podem provar si aquests organoides poden utilitzar-se per a teràpies basades en trasplantaments que el seu objectiu sigui reparar estómacs danyats. Estan induint úlceres gàstriques en ratolins i, posteriorment, els trasplantaren organoides gàstrics humans en la ferida per provar si empelten i si ajuden en el procés de reparació.
En un futur calgui combinar diverses tècniques per obtenir òrgans més desenvolupats.
Noticia principal: 
Noticia relacionada:
Noticia relacionada: 

Vídeo relacionat:

2 comentarios:

  1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar
  2. Aquest descobriment em pareix molt important ja que si es poden fer estomacs en poc temps es podran fer la resta d'òrgans i amb més investigació segurament aquests òrgans es podran trasplantar per assegurar una millor vida al pacient malalt o amb un d'aquest òrgan no funcional, encara que en algun cas podria ser perjudicial ja que podria ser rebutjat o no assimilat pel pacient però sense dubte és un bon descobriment.

    ResponderEliminar