jueves, 13 de noviembre de 2014

El mantell de la litosfera

En estudiar la configuració de la litosfera al sud de la península ibèrica, un equip internacional amb participació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha descobert que el mantell litosfèric situat sota els marges continentals és més prim del que es pensava. Els resultats es publiquen a Nature i obren la via per a l'elaboració de normativa sísmica, per a l'aixecament d'edificis i altres infraestructures.
L'estudi és important perquè aporta noves idees a la teoria de l'evolució de l'escorça subducida. La geometria, ambient tectònic i configuració de les plaques continentals a l'estret de Gibraltar són únics. És una zona amb forma d'arc còncau cap a l'est localitzada en el límit entre la placa europea i l'africana
Les conclusions obren la via per a l'elaboració de normativa sísmica, per a l'aixecament d'edificis i altres infraestructures. Així mateix, el coneixement de l'estructura del subsòl més superficial contribueix a millorar la gestió del territori.

No hay comentarios:

Publicar un comentario