martes, 11 de noviembre de 2014

Va sorgir l'univers d'un forat negre?


Això sembla sugerir un nou estudi dut a terme per científics de l'institut Perimeter de Física Teòrica , en sintonia amb la teoria del multivers o coexistència de múltiples universos més enllà del observable, sent aquest part d'un altre univers de dimensions superiors. Segons les seves conjectures, el Big Bang o gran cataclisme que va desencadenar l'expansió del cosmos, hauria estat simplement el "miratge" projectat en un món tridimensional del col·lapse d'una estrella en un univers de quatre dimensions, que en convertir-se en forat negre, va expulsar la matèria que va donar a llum al nostre propi Univers.
 La teoria del Big Bang, cada dia més evidenciada gràcies a la recent detecció de les ones gravitatòries primordials, si bé explica l'origen de l'univers, planteja una gran interrogant: ¿què va provocar l'explosió inicial? El model estàndard de la física diu que aquesta va sorgir d'un únic punt hiperdens, també anomenat singularitat espaciotemporal. No obstant això, els científics canadencs troben improbable que de la caòtica destrucció d'una singularitat sorgís un univers predictible i uniforme com el nostre.

¿Surgió el Universo de un agujero negro?Davant d'aquesta hipòtesi, els autors del treball afirmen que l'univers va irrompre en la seva existència quan un estel en un univers de quatre dimensions col·lapsar en un forat negre. En un univers 3D com el nostre, un forat negre està delimitat pel "horitzó de successos", la frontera és un objecte bidimensional, és a dir, una superfície. Per contra, en un univers hiperespacial, l'horitzó de successos d'un forat negre seria un objecte 3D. Mitjançant la simulació de la mort d'una estrella 4D, els investigadors van descobrir que la matèria expulsada en el col·lapse FORMAVA una "brana" tridimensional entorn a l'horitzó de successos, que s'expandia molt lentament; això seria exactament el nostre cosmos, el residu d'un col·lapse gravitatori en un univers més gran, escampant-se en totes direccions.

El nou model, comprovable matemàticament segons els investigadors, planteja preguntes tan interessants com si cada estrella que col·lapsa en un forat negre injecta un nou univers o si hi ha universos de dimensions infinites, amb el que això pot suposar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario