domingo, 30 de noviembre de 2014


Mòdric busca un acurtament de la seua lessió

El croata visita al doctor Mikel Sànchez, expert en cèl·lules mares, amb l´objectiu d´acurtar la durada de la seva lessió.

Luka Modric vol que els pitjors pronòstics sobre la seva lesió (arrencament al tendó proximal del recte) i el temps de convalescència al voltant de quatre mesos no es compleixin . Per això va passar ahir a la consulta del doctor Mikel Sánchez , pioner en el tractament amb cèl·lules mare i factors de creixement . El jugador va estar a Vitòria per estudiar una alternativa que li permeti anticipar la seva tornada als camps , que pot retardar-se fins als quatre mesos segons les últimes diagnòstics .

L'última veu que els metges blancs i el mateix Modric han volgut escoltar ha estat la de Mikel Sánchez , expert en els tractaments amb cèl·lules mare i factors de creixement .

Els factors del creixement són una preparació que es realitza a partir de la sang del propi pacient , al qual se li extreu prèviament . S'estimula la regeneració dels teixits a través d'un centrifugat i se separen els glòbuls vermells, blancs i el plasma amb les plaquetes després d'un procés que es porta a terme en aquesta esmentada sang.

Si el tractament ix bé, la lessió es podrà reduïr de 4 mesos a 2 semanes.


Imatge

Video

Font d´informació

No hay comentarios:

Publicar un comentario