jueves, 13 de noviembre de 2014

Dissenyen bromeres de grafeno per a regenerar teixit


En termens de grafeno, l'aplicacio fa al material. En eixe plantejament, investigadors de l'ITMA MATERIALS TECHNOLOGY han preparat bromeres de grafeno orientades a guiar el creiximent de celules que formen teixits creats en laboratori.

S'ha demostrat que el grafeno, pel seu alt contingut en carbono, es un material que estimula el creiximent de les celules, pel seu alt contingut el carbono, estimula el creiximent celular.La forma mes habitual es en la seua estructura bidimensioal, formant capes d'un atom de grossor. Si lo que volem es conseguir un teixit que puga substituir a atre danyat, no necessitem lamines finísimes de celules creixcudes sobre un pla, sino una estructura tridimensional com la que conseguim en les bromeres.

GRAFENO en 3D
La tecnica que utilisen els investigadors de l'ITMA se coneix com deposició quimica en fase vapor, que s'inicia descomponent un gas que conte carbono, com el metà o l'etile, en un forn a 1.000 ºC. aixina conseguim que les molecules que contenen carbono se trenquen i que lliberen els atoms de carbono que se van a reordenar de la forma que vullgam.

Noticia original: agenciasinc.es

Video 


No hay comentarios:

Publicar un comentario