lunes, 17 de noviembre de 2014

El canvi climàtic amenaça la seguretat mundial

El canvi climàtic afecta a tot; també a la salut. La ONU alerta que la seguritat sanitaria del món es veu amenaçada degut al canvi climàtic. Asseguren que les propagacions d'enfermetats com la malària o fins i tot l'ébola son un exemple de com afecta aquesta situació a la sanitat.
Achim Steiner, director executiu del Programa de la ONU per al medi ambient, adverteix que “el canvi climàtic afecta a les temperatures i a les condicions climàtiques de les regions, i es per aixó que per exemple en Àfrica els mosquits poden propagar-se de una regió a altra amb més facilitat que abans, i igual ocorre en Àmerica Llatina”. Segons la directora de la OMS, Margaret Chan, clarament hi ha una conexió molt directa entre els canvis ambientals que apareixen del calfament gloval i les grans amenaces de la salut. Altre efecte  en la salut degut al canvi climàtic és la mort prematura de aproximàdament 7 milions de persones. Aquest es dona per la contaminació produïda per la espècie humana.
Necessitem entendre científicament com ocorre aquesta relació (entre canvi climàtic i enfermetats) per a poder anticipar el seu impacte i executar les polítiques necessàries per a respondre. Esperar entre 20 i 50 anys podria ser molt tard per a prendre decisions.

Noticia original 

Notícies relacionades

La ONU dice que el cambio climático amenaza el mundo
¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta?

Video relacionat

No hay comentarios:

Publicar un comentario