domingo, 9 de noviembre de 2014

Ébola i Marburg assasins silenciosos.

Els flovirus, una especie pertanyent a l’Ébola i el Marburg van canviant el material genètic segons avancen en el cos, aquest avanç científic ha ajudat als metges a desenvolupar possibles cures per a aquestos virus mortífers.

Utilitzant una tècnica de laboratori anomenada seqüenciació profunda  un experimentat equip de especialistes va infectar els virus en una línia de cèl•lules humana com en una de mono i van analitzar el material genèric sobretot l’ARN.

Els resultats van posar en manifest que hi ha regions en els ARNs del virus de l’Ébola i del Marburg on la polimerasa del virus (una proteïna que sintetitza el ARN viral) es comporta de manra extranya en alguns punts específics i fabrica nucleòtids extra (molècules que formen les “peces” del material genètic com l’ADN o l’ARN) modificant o canviant els nous ARNs, així podem deduir que l’ébola està fabricant tipus de proteïnes no descrits anteriorment.


Noticia original:

Noticies relacionades:Video relacionat:


No hay comentarios:

Publicar un comentario