lunes, 10 de noviembre de 2014

Amnesia infantil.

Els científics han investigat perquè no recordem la nostra infància i segons els científics de l'Universitat Memorial de Terranova, no recordem gran part de les experiències visgudes abans dels tres o quatre anys. A medida que anem perdent els records, anem perdent la nostra infància.

Van fer un estudi preguntant a xiquets de 4 a 13 anys. Els de 4 si que savien dir algunes de les experiències que havien visgut en el passat i també van dir la fetxa. Els xiquets més majors van dir fetxes i experiències més actuals. Per això a mesura que vas fente major, vas perdent les teues experiències que has visgut en el passat, i per això es diu que perds la teua infància.


Dos anys més tart de fer la primera entrevista als xiquets van tornar a fer altra als mateixos xiquets, i ells van contestar expèriencies diferents a les que van respondre anteriorment i els científics també van notar que les fetxes de les expèriencies de la segona entrevista eren més actuals que les anteriors, això vol dir que havien oblidat part de la seua infància.

La doctora Patricia Bauer de la Universitat de Emory diu que els records dels primers anys s'almacenen de forma diferent a les experiències visgudes en anys posteriors.
Encara és necesiten més investigacions per a confirmar i entendre perquè perdem tan facilment els records de la nostra infància.

Noticia.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110511_memoria_recuerdos_ninios_men.shtml

Altres pàgines.
http://www.ajuaa.com/news/cienciaytecnologia/47756-Amnesia-infantil-por-recordamos-nuestros-primeros-aos.html
http://yoyopress.com/2012/09/28/por-que-no-recordamos-los-primeros-anos-de-nuestra-vida/

Video.
https://www.youtube.com/watch?v=V6UkFVg55B8

No hay comentarios:

Publicar un comentario