domingo, 30 de octubre de 2011

Un gen cerebral capaç de determinar el sexe del individu


El desconeixement sobre el misteri del desenvolupament sexual humà, ha portat a la ciencia a donar un pas mes i portar a cap investigacions a fí de crear mascles sense el cromosoma Y.

Un equip d’investigadors de la Universitat d’ Adelaida ( Australia),ha estat treballant en la investigació, i mitjançant la utilització de ratolins, ha conseguit a travès d’un gen del cromosoma Y obtindre ratolins mascle amb dos cromosomes X. ciencia a donar un pas més i portar a cap investigacions a fí de crear mascles sense el cromosoma Y.

Generalment, els macles tenen un cromosoma Y i X, mentre que les femelles, tenen dos cromosomes X. Al cromosoma Y, es trova l’anomenat SRY, activador del desenvolupament dels testicles en l’embrió. Aquest és exclusiu dels mamífers i es capaç de produïr un cambi en l’embrió transformant-lo en mascle.

No obstant això, Paul Thomas de la Facultat de Ciencies Biomèdiques y Moleculars de la Universidat d’ Adelaida va descubrir la forma de crear un ratolí mascle sense el cromosoma Y. Ho realitzà amb la activació del gen SOX3, en el fetus en desenvolupament. Aquest té la funció de desenvolupar el cervell, i s’ha descubert que també influeix en el desenvolupament del sexe masculí.

Els ratolins mascle XX producte d’aquest experiment foren masculins en tots els aspects llevat de que són estèrils, I per tant no tenen la capacitat de produïr esperma.

-Altres notícies:
-Video:


En el video, es desenvolupa el proces per crear un mascle XX a partir del gen SRY en el cromosoma Y, on la Proteína SRY s’uneix a l’ADN.

No hay comentarios:

Publicar un comentario