martes, 25 de octubre de 2011

L’activació de corredors neuronals poden ajudar a tratar discapacitats.


Han descobert que al cervell hi ha cel·lules mare neuronals, juntament am l’aparició de corredors neuronals que podrien fer de canal per aquestes cel·lules.Ja es conexilla de la existencia d’aquest tipus de cel·lules, pero sols aplegaben fins al bulb olfactiu. El descobriment d’aquests corredors indica que podrien aplegar les cel·lules mares neuronals fins a l’escorça cerebral, cosa que pot
estar relacionat amb el tractament de discapacitats intelectuals.

El descobriment tambè es podria fer servir per a explicar algunes enfermetats o discapacitats intelectuals com el autisme o la hiperactivitat. Ara amb aquesta informació podriem començar a comprendre algunes de les patologies cerebrlals que afecten a les persones jovens.


Noticia original

Noticies relacionades:

-Equip espanyol descobrix corredors neuronals

-Activació de corredors neuronals.


Videos:


No hay comentarios:

Publicar un comentario