domingo, 16 de octubre de 2011

La fisioteràpia com ajuda al càncer


Les persones amb càncer, davant aquest diagnòstic, poden trobar una ajuda amb la fisioteràpia, ja que aquesta els ajudarà a llevar-se moltes de les seqüeles i també a una millora de la qualitat de vida.
La majoria de vegades, aquest medicament es donen a les persones que pateixes dolor muscular, fatiga, nàusees, ansietat, alteració múscul – esquelètic, etc, com a seqüeles del tractament. El que principalment es pretén en la unitat de fisioteràpia per a malalts de càncer, es poder ajudar-los en problemes que els ocasiona el tractament i així millorar la seua qualitat de vida. Els malalts pateixen una gran quantitat de difusions orgàniques com poden ser respiratoris, ortopèdics, dolor, entre altres, i amb l’ajuda de la fisioteràpia el que se’ls ajuda és a poder funcionar amb un mínim nivell de dependència a la seua vida.
Als pacients també se’ls aplica un tipus de cura que s’anomena Cures Pal•liatives, en el que tant el malalt com els familiars reben unes cures per un equip especial quan el pacient no reacciona al tractament mèdic. Des d’aquest tipus de cures és on participen el fisioterapeutes ajudant al malalt a poder aplegar a una atenció integral.


Noticies Relacionades

Video

No hay comentarios:

Publicar un comentario