sábado, 22 de octubre de 2011

El 90% de les ulleres de sol que es venen en mercats i basars es perjudicial

Un estudi de la Universitat Complutense de Madrid ha constatat que mes del 90% de les ulleres de sol que son venudes en els mercats i en basars no protegeixen adecuadament de les radiacions
solars o són dirèctament perjudicials per a la visió.

Un 25% de les ulleres que es venen a aquests
llocs no protegeixen de la radiació solar, pero el pitjor es que, a mes, el 93% son perjudicials per a
la vista. El 45% provoca una visió defectuosa, un 26% no son aptes per a la conducció i l'altre 57% poden provocar desviacions oculars i somet l'ull a un maltractament que pot arrivar a causar importants patologíes. L'usuari no es conscient
d'aquest dany que pot estar produint-se en els
seus ulls, ja que la seua visió es adequada, pero els defectes de les lents poden donar lloc, a mijan plaç, a danys visuals.

Davant aquestes dades, el Col·legi de Òptics Optometristes ha sol·licitat que aquests productes siguen de caràcter sanitari. Açò comportaria un major control, pero tambe una restricció en els punts de venda. Si la Unió Europea ho aprovara, sols podriem trovar ulleres de sol a les òptiques.
Les ulleres de sol es deuen de comprar atenguent als tres aspectes següents:
-La compra deu realitzar-se en òptiques.
-L'elecció de les ulleres deu de atendre a l'utilització
d'aquestes.
-Deuen d'adaptarse a la percepció visual de cada persona.

Les ulleres de sol i els filtres de protecció solar amb qualitat òptica serveixen per a protegir els ulls de les enfermentats oculars, redueixen la fatiga ocular i milloren la percepció visual.


Relacionats:Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario