martes, 1 de marzo de 2011

Dispositiu anti-sismes

Un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha fet una recerca en l’aplicació de mètodes d’aïllament sísmic amb l’objectiu de mitigar o reduir els possibles danys produïts pels terratrèmols, i ha creat un dispositiu que aconseguirà una major protecció d'edificis, infraestructures i equips sensibles sotmesos a càrregues dinàmiques de tipus sísmic.

Per a una major comprensió del seu funcionament, caldria dir que té una funció similar a les geomalles construides a l’interior dels edificis especialitzats en aillar els danys estructurals produits pels sismes, com és el cas de la majoria d’edificis del Japó i altres paisos desenvolupats amb els medis necessaris per aplicar aquest tipus de mesures preventives estructurals.
Al següent video es pot comprobar com funciona aquest tipus d’aillament similar al nou dispositiu:
El dispositiu antisismes s’anomena Roll-n-cage (RNC) i incorpora aïllament, dissipació d'energia, esmorteïment i capacitat de força recuperadora en una sola unitat. Està basat en la idea de reduir o mitigar la demanda sísmica en lloc d'augmentar la capacitat resistent de les estructures (com en el cas de les geomalles). Proporciona un aïllament multidireccional mitjançant la dissipació d'energia i la limitació de l’elevació i dels desplaçaments horitzontals màxims.


-imatge del prototip del dispositiu:El dispositiu es col•loca en una posició entre l'objecte i el terreny o qualsevol altre superfície de suport per produir un desacoblament horitzontal entre tots dos. Idealment es tracta de que es mogui el terreny, però que no ho faci l'objecte suportat, mantenint una completa connexió vertical per prevenir caigudes per gravetat.

Per tal de construir prototipus experimentals i confirmar el seu potencial com un nou sistema d’aïllament sísmic pràctic, efectiu i econòmic, capaç de resoldre els principals inconvenients dels actuals sistemes tot mantenint els seus principals avantatges, l’equip compta actualment amb un ajut del Programa ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar un projecte de valorització i d’apropament d’aquesta nova tecnologia al mercat.


-Notícia original

Altres links relacionats:
-Estructures pretensades
-Ingenieria antisísmica

No hay comentarios:

Publicar un comentario