lunes, 14 de marzo de 2011

la fauna Ibèrica patirà el canvi climatic


El canvi climàtic tindrà un gran impacte en la fauna y la flora de la península ibèrica en aquest segle. Mes de un 51% de les especies tindran que tenir ajuda per a poder pal•liar els seus efectes.
Exactament lo que es pensa que pesarà serà que el sud-oest de la península tindrà un clima mes Africà y el nord un mes mediterrani.
Aixó significaria que tant la flora com la fauna canviaran el seu lloc on viure.
La situació del clima va ser efectua gastàn dades mensuals precedents de diverses estacions, en concret es van fixar a les temperatures i les precipitacions.
Del informe es pot extraure que el nombre de vertebrats estarà reduït en un 30%; els amfibis aus i rèptils també es vora’n reduïts, causi no hi hauran amfibis y sols un 3% de rèptils y un 11% d’aus.
Una gran part de la flora es pot pedrer y aixó suposa que si no hi ha bones habites de flora moltes especies també es vora’n repercutides.
Noticies relacionades:


No hay comentarios:

Publicar un comentario