viernes, 18 de marzo de 2011

La contaminació ambiental acurta la vida a Barcelona

-Notícia original

Una de les actuals ciutats més afectada Europa per la pol•lució és Barcelona. A aquesta ciutat les partícules fines (PM2,5) emeses principalment pels vehicles dièsel disminueixen l’esperança dels ciutadans en 13,7 mesos de vida i provoquen asma en joves i malalties coronàries i respiratòries en majors de 65 anys. Tan sols Bucarest i Budapest aporten pitjors dades que Barcelona. Probablement aquest resultats es deuen a que Barcelona és una de les ciutats amb major densitat de vehicles de la UE.
Aquest estudi ha obligat a prendre mesures al respecte. Els països membres de la UE deuen situar les emissions en menys de 25 micrograms per m3 de mitjana anual a partir de l’any 2015, més del doble del màxim a partir del qual l’OMS assegura que es veu afectada la salut.
És una evidència que hi ha dades que demostren la relació entre contaminació i un augment de la mortalitat. Un exemple seria un estudi fet per investigadors espanyols que relacionaren la contaminació per PM2,5 amb la mortalitat per malalties del sistema circulatori.
Així i tot, la política ambiental de la ciutat comtal no ha aconseguit disminuir els efectes de l’excessiva contaminació. En mig de la polèmica per la contaminació a la ciutat i a dos mesos de les eleccions, l’Ajuntament tracta d’aprovar una nova política de qualitat de l’aire que reduïsca les emissions a 9846 tones. També es pretén reduir quasi a la meitat les emissions dels cotxes(de 5014 a 2986 t), cosa que preveu que en el futur el port serà la principal font de contaminació.
Després que Barcelona haja defugit la normativa imposada per la UE durant els últims anys, la ciutat comtal ja és considerada a ulls de la Unió Europea com una de les ciutats amb pitjor qualitat ambiental del continent.-Notícies relacionades:
La fiscalía investiga la contaminació de Madrid i Barcelona
La pol·lució asfixia Madrid i Barcelona
Contaminació ambiental a la Xina
No hay comentarios:

Publicar un comentario