miércoles, 30 de marzo de 2011

Un fill amb tres pares biològics

Després de molts anys d'investigació el Ministeri de Sanitat britànic va aconseguir un nou tractament de fertilitat. Han aconseguit que neixi un nen a partir de tres pares biològics, és a dir, dos òvuls de dues mares i l'esperma d'un pare.
Tot això es fa per aconseguir que el nen neixi sense malalties  biològiques defectuoses com les malalties mitocondrials. Aquestes malalties són molt rares però molt perjudicials ja que provoquen danys en el sistema nerviós i en òrgans vitals.
Per evitar aquesta malaltia en el nen es fa un trasplantament de mitocòndria en el nen. Les mitocòndries són font d'energia que es troba fora de l'òvul de la mare. Per això s'usen dos òvuls de la mare. Així extreuen el nucli de l'òvul de la mare malalta i s'introdueix en l'òvul de la mare sana, que després “in vitro” es fecunda el nen. Així el nen semblarà als seus pares biològics i no tindrà la malaltia genètica.
Ara com ara solament s'ha experimentat amb animals, però el Regne Unit pretén aprovar la possibilitat d'intentar la fecundació en éssers humans.

Notícies relacionades

Fill de tres pares biològics

Enfermetats mitocondrials

Un fill i tres pares

Video relacionat:


No hay comentarios:

Publicar un comentario