lunes, 7 de marzo de 2011

linees de alta tensió a la vall d'Albaida


La Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport ha resolt favorablement la sol.licitud d'Iberdrola per a construir una línia d'alta tensió que travessarà part de la Vall d'Albaida, en algunes zones d'alt valor paisatgístic, com la Covalta, la font del Patge, o la serra del Torrater fins arribar al pou clar.
La major part de la línia elèctrica que es va a instal lar serà visible en zones emblemàtiques com la Covalta o la part baixa de la serra del Torrater, precisament on es conserva l'última vegetació boscosa que es va salvar del desastre dels incendis de juliol de 1994.
Això suposaria la tala de milers d'arbres i l'efecte mediambietal i la contaminació visual i de la fauna que comportaria a un paisatge més destruït per culpa de l'acció de l'home.
Alguns veïns afectats s'han posat en contacte amb alguns mitjans de comunicació per exposar la seva crítica davant un projecte que "ens hipoteca de cara al futur". Segons aquests veïns crítics amb la nova línia elèctrica la mateixa "creua la serra per la meitat obligant a tallar pins en una zona que és l'únic espai verd que ens queda després dels incendis"
Noticies relacionades

No hay comentarios:

Publicar un comentario