miércoles, 9 de marzo de 2011

Els europeus són més propensos als infarts per una característica genètica de la sang

Barcelona. La població d’origen europeu té una característica genètica en la sang que incrementa fins en un 15% la possibilitat se sofrir un infart de cor.
La característica hematològica associada amb un major nombre de plaquetes circulants i, per tant, a un major risc d’infart de miocardi, s’observa sols en la població europea.
Per a Elosua, un dels autors d’aquest treball, el fet d'aquesta relació sols es produixca en la població d’origen europeu es pot deure a qüestions genètiques d’evolució natural.
L’estudi es fruit del treball del consorci internacional HaemGen centrat en identificar elements genètics associats a diferents característiques de la sang.
Algunes d’aquestes variables son essencials en el funcionament normal de l’organisme.
En una primera fase de l’estudi participaren unes 15.000 persones a les que s’identificaren dos milions de característiques genètiques, junt amb altres 22 característiques associades als paràmetres sanguinis a estudiar, que associen a algunes enfermetats.
Anteriors estudis ja vinculava un major nombre de cèl•lules blanques amb un major risc d’infart de miocardi o que el nombre de les plaquetes es un factor molt important en la formació del coàgul de sang que obstrueix l’arteria i pot aplegar a causar un infart agut.
El anàlisis de la relació de mixes 22 característiques i el risc d’infart de miocardi va permitir aclarir que una d’aquestes característiques, vinculada a un major nombre de plaquetes circulants, també s’associava a un major risc.
Quan una persona sofreix un infart agut de miocardi es perquè té un coàgul de sang, directament relacionat amb el funcionalisme de les plaquetes.
Aquesta característica hematològica delimita una zona de l’ADN, en la que hi ha un o varis signes genètics responsables de l’augment del risc d’infart i que també s’han associat amb altres patologies.


Noticia original
Altres notícies relacionades

No hay comentarios:

Publicar un comentario