martes, 8 de marzo de 2011

Adolescents espanyols.

Segons un estudi dirigit per un jefe  de pediatria , un 10% dels adolescents espanyols pateixen alguna infermetat crònica, infermetats que abans eren mortals i ara gracies a les innovacions  i avanços de la medicina aquestes  s’han tornat menys greus. Infermetats com la fibrosis quística.
 També ha comentat que els adolescents malalts es costa acceptar més les coses que estan passan  i arriben a tindre fins i tot problemes psicològics.
El metge explica que hi ha infermetats com les cardiopaties congènites que  son les més difícils de tractar ja que necessiten molta  atenció i els adolescents es preocupen per la seua vida social, doncs hi ha que ajudar-los a entendre que de vegades no hi han impediments.
Els adolescents son els que utilitzen mes les noves tecnologies y formes de comunicació que fa uns anys no s’utilitzaven, aquesta generació esta creixquen d’una manera mol rápida que els metges també ens diuen en aquest estudi, que porten un ritme de vida mol accelerat que en  un futur ens pot perjudicar, com problemes respiratoris.

noticia original

noticies relacionades
malalts cronics
jovens conflictius
joves depresius

No hay comentarios:

Publicar un comentario