miércoles, 2 de noviembre de 2011

Recomanen no consumir el peix capturat a les zones afectades pel volcà.


La Direcció General de Salut Pública, recomana no consumir peix capturat a les zones afectades per l'erupció volcànica del Ferro, encara que en principi les causes de la mort dels peixos que van aparèixer morts "no han de provocar malalties en les persones".

La necròpsia dels peixos revela que les causes de les morts han estat l'explosió marina i les alteracions de la pressió ambiental. La Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries manté que aquests peixos no han de provocar malalties en les persones però, com a mesura de precaució, recomana no consumir exemplars capturats a les zones afectades per l'erupció volcànica fins no comptar amb els resultats de la investigació.

El Laboratori de Salut Pública de l'Àrea de Salut de GranCanària està analitzant la quantitat de metalls pesants (cadmi, plom i mercuri) que concentren els peixos morts. La normativa sanitària té establerts límits en el Reglament (CE) N º 1881/2006 de la Comissió, de 19 de desembre de 2006, pel qual es fixa el contingut màxim de determinats contaminants en els productes alimentaris.

Noticia original:


Noticies relacionades:

La nova onada de terratrèmols a El Hierro presagia una altra erupció.

La nova onada de terratrèmols a El Hierro presagia una altra erupció.

video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario