martes, 1 de noviembre de 2011

L'aspirina reduix el risc de cáncer de colon


Les noticies son bones i esperançadores, existeixen diversos estudis en l apoblació  que han trobat una relació entre la baixa dosis d'aspirina durant la prolongació i una reducció del risc de padeixer cáncer de colon.
Ara es puclica la primera investigació en persones genetiques que padeixen esta enfermetat , utilitzant dosis mes altes.
El cáncer de colon es un dels mes frecuents.Els metges sabien desde fa 20 anys que el àcids acetils salicitic  , un compost ceat fa mes de cent anys, podia previndre la aparicio de cáncer de colon.
El doctor Morilla asegura tambe que ara també aquest medicament pot previndre el cancer de colon a persones predispostes geneticament.Un article va ser el primer ensall clinic aleatori com aspirina que confirma la disminució en la població de alt risc, afectada de un sindrome hereditari de cáncer de colon''sindrome de Lynch''
El cáncer de colon es un dels tumers maligns mes frecuents en Espany, i cada vegada moren mes persones per esta causa asi mateix es la segona causa de mort per tumor en Europa.
No obstan el metges adverteixen que seria molt perillos tratar de previndre el cáncer de cólon consumint àcids de forma indiscriminada y sense supervisio medica.

Noticia original
Noticies relacionades:
prevenció de cáncer de colon
Láspirina reduix el cáncer de colon
Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario