jueves, 3 de noviembre de 2011

El Govern de Canàries recomana no consumir peix capturat a les zones afectades per l'erupció de El HierroLes lesions més evidents trobades a l'illa de El Hierro van ser les macroscòpiques, caracteritzades per eversió gàstrica, bombolles de gas a la còrnia , hemorràgies oculars, exoftalmia , congestió en òrgans com bufeta natatòria , fetge i brànquies, totes elles com a conseqüència, tant de la pròpia explosió com per les alteracions de la pressió ambiental al mar.

Per aquest motiu, la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries continua recomanant, com a mesura de precaució, no consumir peixos capturats en les zones afectades per l'erupció volcànica.

Des de la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, s'ha procedit durant les setmanes prèvies a remetre al Laboratori de Salut Pública de l'Àrea de Salut de Gran Canària mostres dels dos enviaments de peixos apareguts morts i que havien estat remesos al IUSA (Institut de sanitat animal i seguretat alimentària de la Universitat de Illes Balears) per a la realització de les necròpsies.

Així mateix, s'ha sol · licitat al Laboratori de Salut Pública de l'Àrea de Salut de Gran Canària la recerca de metalls pesants (cadmi, plom i mercuri) pels quals aquest laboratori està acreditat, i per als quals la normativa sanitària té establerts límits.Noticies Relacionades:

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario