miércoles, 9 de noviembre de 2011

Operen amb èxit en Vall d'Hebron a un fetus de 24 setmanes amb espina bífida.

Els xiquets que naixen amb espina bífida pateixen lesions greus en el sistema nerviós que poden acabar provoquen paraplegia perquè la columna vertebral no s’acaba de tancar. Nou de cada deu dones a les que se les detecta la lesió tria interrompir la gestació . La resta sol esperar fins el naixement del bebè, però entonces el mal ja es irreversible. En molts casos els xiquets necessiten cadires de rodes o muletes per a desplassar-se i una vàlvula cerebral per a evitar l’acumulació de líquid en el cervell derivada produïda per aquesta malformació.
La nova tècnica consisteix en la fixació d’ un parche sintètic, compost de col•lagen i elastina, en la part exposada de la columna del fetus per evitar la fuga del líquid amniòtic. Aquest parche es fixa amb un adhesiu i permitix que el bebè continue la seua gestació sense exposar el seu sistema neuronal a possibles desgastes. Amb el temps, a mesura que el fetus creix, la pell acaba recobrin i substituint aquest parche que en el moment del part ya resulta pràcticament imperceptible.
La intervenció permetrà al bebè -Esther, caminar i quedar menys afectada per el desgast cognitiu que comporta aquesta malformació, ademés de minimitzar altres secueles de l’espina bífida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario