martes, 15 de noviembre de 2011

2.800 ANYS DE CONTAMINCACIÓ EN EL MEDITERRANI PER METALLS PESATS.Els sediments de posidonia en el fons marí son un registre históric de la contaminació.

Uns investigadors espanyols han obert aquest registre, en Girona. On aquesta tenia una espessor de sediments de fins a 5 metres .

Han descifrat la evolució de la contaminació per metalls. Després del primers contaminants es produeix un increment en el zinc, plom, cobre, arsénic i ferro(fa 2.500 anys.) En els últims 1.200 anys, aumenta la presencia de metalls, pero el proces s ‘acelera en els últims 350 anys amb un aument fort del plom, zinc y arséni.

Aquests depósits son un registre privilegiat per a la reconstrucción del pasat en la costa mediterránea, un área especialment exporta a les perturbacions naturals y antropogéniques, señala el investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes i uno dels sis autors del treball, informa el Consell Superior de Investigacions Científiques (CSIC). Les explanades de Posidonia oceánica de Port Lligat(Girona), cubreixen 94.315 metros cuadrados el 69% del fons de la bahía.

Les explanades no sols generen registres milenaris, sinó que almacenen granns cantitats de metalls pesats que reforcen les funcions de aquesta planta en la biogeoquímica costera.

Noticia Original:

Notícies Relacionades:
Demostren el mateix:

Gracies a la posidonia:

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario